Úvod
Příprava podkladů
Nátěrové hmoty
Bandážování
Izolační nátěry
Umělecké práce
Malby
Materiály
BlueBoard.cz
BlueBoard.cz

Úvodní stránka nástěnných maleb

Vítáme Vás na stránkách nástěnných maleb. Zde se můžete dozvědět o malířských i natěračských technikách
Tyto metody malířských technik mají v praxi svoji využitelnost a jsou dodnes používány.
Povíme si něco o řešení barev v prostoru, fyzikálního a psychologického působení barev a jejich kontrasty, o teplých a studených barvách a také si povíme něco o nátěrových hmotách a malířských materiálech o přípravě podkladů o výrobě pojidel.

Chtěl bych upozornit, že uvádím jen několik malířských a natěračských technik a to jen ty nejužitečnější. Budete-li mít zájem o nějakou jinou techniku využijte formulář níže.

 

Pojem nástěnné malířství je značně široký. Kromě malby obytných místností v novostavbách i v adaptovaných bytech, chatách apod. zahrnuje i malby veřejných místností, závodních jídelen a klubů, továrních hal, výstavních prostor, kulturních středisek, dvoran a reprezentačních místností, dále malbu a výzdobu fasád, poutačů, panelů a dřevěných stěn.
Barevným tónem a kontrastem i malířskou technikou doplňuje nebo zvýrazňuje význam interiéru. Malby ve veřejných místnostech, např. v divadelních a společenských sálech, kinech, dvoranách a na průčelí obytných i veřejných budov, provádějí kvalifikovaní malíři podle návrhů výtvarníků a architektů.
Míchání barev a malování musí doplnit technická zkušenost a znalost všech složek malby, materiálů i podkladů. Nástěnná malba vyžaduje dodržování správné technologie od základní úpravy podkladů až po ukončení malby nátěrovými barvami.
Na složení podkladů a jejich technické úpravě pod malbu záleží i jakost a trvanlivost malby. Každý materiál a každý podklad, na němž malujeme, klade specifické požadavky na přípravu pod malbu a na přípravu materiálu, tj. nátěrové hmoty pro natírání a malování. Úprava podkladů je tedy základním kamenem v nástěnné malbě vůbec.
Nástěnná malba má též funkci hygienickou, kterou nelze podceňovat. Častým malováním se ničí choroboplodné zárodky a tím se vytváří zdravotně nezávadné prostředí.

Barvy v prostoru.

Barvy dotvářejí naše životní prostředí, obklopují nás a působí na nás. Barvy, přesněji jejich soulad, velmi ovlivňují naše smysly. V barevně harmonickém prostoru se cítíme dobře a naopak v barevně nevyváženém prostoru nás podvědomě něco ruší, aniž bychom si ihned uvědomovali, že je to přímý důsledek nevhodné kombinace barev.
Celý život prožíváme v nějakém prostoru, ať je to byt, pracoviště, ulice nebo prostor krajiny. Všude kolem nás jsou barvy, které působí přímo na naši nervovou soustavu. Na různé barvy a jejich tóny reagujeme různě. Každá barva mluví k našim smyslům jiným způsobem. Barvy vyvolávají pocit radosti nebo smutku.
Barvy ovlivňují naši pracovní produktivitu, mají vliv i na naše zdraví. Vhodná volba barev těsně souvisí s architekturou, velikostí a účelem prostoru. Důležité je také působení světla. Není a nemůže být předpisu, jakého počtu barev by bylo nejlépe pro určitý prostor použít. Barevnost interiéru není vytvářena pouze barvami jeho ploch; velmi záleží také na barvách předmětů v prostoru působících, a abychom mohli vhodnou doplňující barvu navrhnout, musíme znát barevné tóny všech předmětů v prostoru.
Barevné kombinace musí být velmi citlivě vyváženy, aby byl vytvořen barevně harmonický prostor. Působivost účelně a krásně vnitřním zařízením vybaveného interiéru může být nevhodně zvolenými barvami stěn či doplňků úplně potlačena. Pobyt v takovém prostoru je nepříjemný a působí cize. Nesprávně volené barevné kombinace vnášejí do prostoru neklid, necítíme se v něm dobře a máme dojem, že nic není na svém místě. Zvolené množství barevných tónů na nás nesmí působit stísňujícím dojmem; pobyt ve zcela bezbarvém prostoru však také není příjemný. Promyšlené barevné řešení dává interiéru, který jinak splňuje všechny požadavky, poslední ladění, často rozhodující o celkovém dojmu.
Barevná atmosféra prostoru se pak přenáší také na jeho obyvatele.

 

banan webhosting