Úvod
Příprava podkladů
Nátěrové hmoty
Bandážování
Izolační nátěry
Umělecké práce
Malby
Materiály

Nátěrové hmoty

Mintonův zákon natírání:
Každá barva bez ohledu na kvalitu nebo složení drží na jakémkoli povrchu, nanesete-li ji na něj nechtíc.

 

Fermežové

Fermeže jsou nejužívanější nátěrové hmoty. Slouží k podkládání ploch pod nátěry fermežovými barvami, pod nátěry lakové a emailové. Fermežová barva je pigment utřený ve fermeži. Fermežové barvy se rozlišují podle obsahu fermeže.

 

Olejové

Olejové laky jsou většinou na vzduchu schnoucí. Natírají se štětcem. Schnou 6 až 48 hodin.
Obsahují tyto látky (kombinované nebo modifikované):
olej lněný, tungový, zhuštěný olej, přírodní kopaly, tvrzenou, esterifikovanou, modifikovanou pryskyřici, pryskyřice resolové, aminoplasty, alkylfenolové pryskyřice, sušidla a rozpouštědla: lakový benzín, terpentýnovou silici. Vysýchavý olej zpomaluje schnutí, podporuje vláčnost, pryskyřice dodává tvrdost a lesk.
Jakost laku se posuzuje podle obsahu oleje a pryskyřice.

 

Lihové

Lihové laky jsou za studena připravované roztoky přírodních pryskyřic rozpustných v lihu. Nanášejí se štětcem a schnou rychle. Nátěry jsou lesklé, avšak křehké a málo trvanlivé.
Lihové emaily jsou pigmentované lihové laky. Používají se pro rychlé dekorační práce, např. v aranžérství a ve scénografii k nátěrům drobných součástí dekorace. Schnou velmi rychle.

 

Chlórkaučukové

Chlórkaučukové laky schnou při normální teplotě. Upravují se s vysýchavými oleji, glyptalovými pryskyřicemi apod. Nanášejí se štětcem.
Chlórkaučukové barvy a emaily jsou pigmentované chlórkaučukové laky. Nanášejí se štětcem.

 

Syntetické

Syntetické laky jsou alkydové laky (glyptaly) na vzduchu vysýchající. Často jsou modifikovány esterifikovanými pryskyřicemi, vysýchavými oleji nebo resoly.

 

Dvousložkové

Rezolové laky tvrditelné za studena. Tvrdnutí nátěru probíhá vlivem kyselé chemické přísady, která se před použitím vmísí do rezolového laku. Lak se musí zpracovat v co nejkratší době. Na dřevě tvoří sklovitě tvrdý a chemicky odolný povrch. Epoxidový lak tvrditelný za studena je připraven v tekutém stavu. Před nátěrem se mísí s tužidlem (amin, polyamin), které pryskyřici vytvrzuje. Nátěry jsou tvrdé, velmi přilnavé a chemicky odolné.
Dvousložkové emaily jsou pigmentované laky resolové nebo epoxidové. Vytvrzování nátěru se podněcuje tužidlem, které se do nátěrové hmoty vmísí těsně před použitím. Oba druhy jsou v prodeji jako nátěrové hmoty dvousložkové.

 

Nitrocelulózové

Nitrocelulózové laky (nitrolaky) vysýchají vypařením rozpouštědla během 10 až 40  minut. Obsahují nitrocelulózu (derivát celulózy), zvláčňovadlo a rozpouštědlo. Nanášejí se stříkací pistolí. Pro nátěry štětcem jsou připravovány s přísadou zpomalovače zasýchání. Nitrocelulózový lak na nábytek nahrazuje šelakovou polituru a leští se roztěrkou. Roztěrka je nitrocelulózový přípravek, kterým se nastříkané nitrocelulózové laky a nitrocelulózové emaily rozlešťují do hladké plochy.
Nitrocelulózové barvy (nitrobarvy) jsou pigmentované nitrocelulózové laky. Obsahují více pigmentu a ředidla. Schnou rychle. Jsou pololesklé až bezlesklé.

 

Přibližné ceny nátěrových hmot s DPH
název
množství
cena
fermež lněná
0.40 kg
61,00 Kč
fermež lněná
0.80 kg
96,00 Kč
napouštěcí fermež
0.75 l
92,00 Kč
napouštěcí fermež
4.00 l
444,00 Kč
unibal bílý
1.00 kg
177,00 Kč
unibal bílý
4.00 kg
662,00 Kč
unibal hněď
1.00 kg
170,00 Kč
unibal zeleň
1.00 kg
177,00 Kč
emolex bílý
0.75 l
200,00 Kč
emolex bílý
5.00 kg
934,00 Kč

banan webhosting