Úvod
Příprava podkladů
Nátěrové hmoty
Bandážování
Izolační nátěry
Umělecké práce
Malby
Materiály

Příprava podkladů.

 

Vápenné omítky
Sádrové omítky
Staré vápenné omítky
Staré sádrové omítky
Odstraňování tapet
Odstraňování nátěrů

 

Hlazení omítek

Kletování
Hlazení omítky vápennými nátěry
Hlazení omítky klihovými nátěry
Vybrušované nátěry omítek

 


 

Trvanlivost, pěkný vzhled záleží nejen namíchání barev a provedení nátěrů, ale i na úpravě podkladu, dřevěných stěn apod. Úprava povrchu omítky je: běžná při provádění obyčejných maleb, nebo speciální vyhlazování omítek tmely pro speciální práce apod.

 

Vápenné omítky

Vápennou omítku v novostavbě nebo po adaptaci bytu vybrušujeme škrabkou, obroušené plochy oprášíme štětkou nebo smetákem a natřeme řídkým vápenným mlékem (tzv. pačokování) tak, abychom vyplnili póry v omítce vzniklé zbroušením vystouplých zrnek písku a vysýcháním omítky.
Nátěr má schnout co nejpomaleji, aby vápno dobře utvrdlo. Vápenné mléko k pačokování procedíme hustým sítem a podle jakosti ho zlepšíme přísadou kazeínového roztoku (asi 5 % obsahu vápenného mléka). Drsnější omítky pačokujeme dvakrát i vícekrát po sobě, až je stěna hladká. Za tři týdny malujeme barvami.

 

Sádrové omítky

Nová sádrová omítka se vyzkouší natřením vhodného místa klihovou barvou. Vyschne-li nátěr, je omítka suchá. Pak ji brousíme skelným papírem č. 100, oprášíme a napouštíme teplou lněnou fermeží. Po uschnutí vyspravíme všechny trhliny olejovým lakovým tmelem a provedeme druhý nátěr bílou fermežovou barvou ředěnou lakovým benzínem nebo terpentýnovou silicí. Fermežový nátěr chrání sádrovou omítku před zvětráváním.
Po uschnutí malujeme klihovými barvami.

 

Staré vápenné omítky

Stará vápenná omítka s jednou klihovou malbou se omyje čistou vodou tak, aby se malba rozpustila a spláchla; je-li vrstev víc, máčíme je vodou štětkou nebo stříkačkou, seškrabujeme škrabkou a zbytky barev v pórech omítky vymýváme krátkou štětkou.Tím odstraníme i prach, plíseň a choroboplodné zárodky, žijící ve staré barvě, v pojidle a v prachu.
Nerovnosti a díry v omítce vyspravíme sádrou. Zasádrovaná místa po zavadnutí sádry uhladíme štětkou namočenou ve vodě nebo je po uschnutí obrousíme skelným papírem. Trhliny ve stropech a stěnách rozšíříme stěrkou, navlhčíme a vyplníme sádrovou kaší, místo pak přetřeme štětkou namočenou ve vodě.
Sádru při rozdělávání sypeme do vody tak dlouho, dokud se ponořuje, pak ji zamícháme a necháme zatáhnout (zhoustnout). Nebo vsypeme do vody jen tolik sádry, aby dosáhla hladiny a nemícháme. Pro velké opravy omítek nastavujeme sádru pískem nebo struskou. Sádry rozděláváme málo, abychom ji po zatažení mohli zpracovat během několika minut. Dodatečným ředěním tuhnutí sádry zarážíme (strháme). Taková sádra netvrdne, naopak praská a vypadává.
Sádra rozdělaná klihovým nebo mýdlovým roztokem, popř. barvou s Nepovolen rovněž vypadává. Drolivé, zvětralé omítky pačokujeme směsí vápenného mléka s mýdlem nebo s olejem.

 

Staré sádrové omítky

Stará sádrová omítka se zbaví malby omytím houbou nebo štětkou namočenou ve vodě. Škrábáním bychom poškodili hladký sádrový povrch. Barvu v plastických ornamentech po změkčení vodou vyškrabujeme upravenými dřívky nebo ji vymýváme stříkáním paprsku vody pod tlakem z trysky.
Umyté plochy po uschnutí natřeme řídkou fermežovou barvou nebo kompozicí z mýdla, klihu a kamence, kterou uvaříme z 1 kg kostního klihu ve 4 l vody, 1/2 kg kamence rozpuštěného ve 3 1 vody a 1/2 kg jádrového mýdla rozvařeného ve 2 1 vody. Nejdříve slijeme roztoky klihu a kamence a pak za stálého míchání přiléváme mýdlový roztok. Hotovou směs ředíme vodou. Roztok kompozice rozpouštíme ve vodní lázni. Kompozice v nátěru vytváří pevný film.
I roztoky voskokazeínového klihu s mlékem a mýdlem, čisté mléko nebo emulze ze škrobového klihu jsou dobrými podklady na staré sádrové omítky.

 

Odstraňování tapet

Tapety odstraňujeme máčením horkou vodou. Hladké mastné tapety natřeme hustou neklíženou hlinkou nebo kaší z jílu a stále je ovlhčujeme horkou vodou; voskované nebo lakované tapety a linkrusty zbavíme vrchní vrstvy louhováním a pak je máčíme horkou vodou tak dlouho, až nabobtná lepidlo, kterým jsou tapety přilepeny, takže tapety se uvolní a odpadnou.
Zbytky tapet seškrabujeme a lepidlo vymýváme z pórů omítky kartáčem a horkou vodou. Stopy lepidla v omítce izolujme vápenným nátěrem (pačokujeme). Pak povrch natřeme podkladovými roztoky pod malbu.

 

Odstraňování nátěrů

 

Hlazení omítek

Kletování

Kletování je speciální druh povrchové úpravy hrubé nepačokované vá¬penné omítky. Užitý materiál se dobře spojuje s omítkou a lze jej užít v míst¬nostech, kde malba vyžaduje vyhlazeného povrchu plochy.

Kletování vápenné omítky sádrou
Novou omítku po obroušení a oprášení důkladně navlhčíme vodou. Sádru rozděláme na hustotu smetany a necháme ji zatáhnout. Vzniklou kaši nanášíme na stěnu v tenké vrstvě ocelovým kletákem nebo širokou ocelovou stěrkou. Pracovat se musí rychle, protože sádrová kaše rychle tuhne. Sádry rozděláváme jen tolik, kolik stačíme během dvou až tří minut nanést a vyhladit. Tak postupujeme na stěně část po části, vždy shora dolů, a dbáme, aby na ploše nezůstaly kousky sádry. Při rozdě¬lávání sádry dodržujeme stejný poměr vody k sádře. Tím zamezíme vytvo¬ření silně nasákavých míst v kletované ploše. Aby sádra pomaleji tuhla, přidáváme do vody k rozdělávání sádry trochu kamence nebo ji rozděláváme v klihové vodě (1 : 60). Kletovanou plochu po uschnutí obrousíme stěrkou, navlhčíme a kletujeme znovu uvedeným způsobem. Po uschnutí kletovanou plochu obrušujeme skelným papírem č. 80 s rovnou podložkou, oprášíme a napouštíme mlékem, klihovým roztokem (1 : 20), směsí mléka s klihem anebo ji napouštíme fermeží. Pak následují podkladové roztoky a nátěry klihovými barvami, které zahlazujeme plochým štětcem jako na sádrové omítce. Sádra pro kletování má být jemná, nejlépe štukatérská, modelářská nebo sochařská. Na starých omítkách sádra špatně přilne a opadává, proto kletování na¬hrazujeme nátěrovými tmely.
Kletování omítky vápennou kaší s mramorovou moučkou
Provádíme po¬dobným způsobem jako kletování sádrou. Na obroušenou, oprášenou a pro-vlhčenou omítku nanášíme směs vápenné kaše s mramorovou moučkou. Vápennou kaši procedíme hustým sítem. Prosejeme i mramorovou moučku. Poměr vápna k mramorové moučce bude 1 : 1 až 1 : 2, podle jakosti vápna. Směsí kletujeme dvakrát. Po uschnutí upravujeme povrch jako omítku kleto-vanou sádrou.
Při lesklém kletování nanášíme směs vápna s mramorovou moučkou 1 : 2 ve vrstvě 1 až 2 mm tlusté plstěným hladítkem a vyhlazujeme ocelovým kletákem nebo stěrkou do lesku, přičemž povrch občas vlhčíme vodou.
Jiná směs:
Do cezené vápenné kaše přidáme až 5 % lněné fermeže a 1/2 dílu modelářské sádry. Směs upravíme vodou. Směsí kletujeme dobře provlhčenou omítku jako směsí z vápenné kaše a mramorové moučky. Obroušené a oprášené plochy podkládáme mýdlovým roztokem nebo mlékem a malujeme klihovými barvami. Nátěry zahlazujeme plochým štětcem.

 

Hlazení omítky vápennými nátěry

Obroušenou a oprášenou omítku natíráme několikrát řídkým vápenným mlékem. Natíráme tak, abychom zaplnili všechny póry v omítce. Pak vy¬spravíme všechna poškozená místa zednickou sádrou a obrousíme je škrabkou. Následují až čtyři nátěry vápenným mlékem dobře cezeným. Nátěry křižu¬jeme, tj. zahlazujeme střídavě svislým a vodorovným, nakonec šikmým směrem. Do posledních nátěrů lze přidat něco bílé hlinky a mléka. Nátěr se pak dobře obrušuje skelným papírem č. 100. Vybroušené a oprášené stěny podkládáme mýdlovým roztokem pod klihové barvy nebo je fixujeme kazeíno-vým roztokem , roztokem mléka s mýdlem apod. Místo bílého hašeného vápna upotřebíme i vápno karbidové rozdělané s vodou na nátěrovou hustotu. Nátěry dobře vyplňují póry v omítce a dobře se vybrušují. Dva až tři nátěry přiměřeně ředěného karbidového vápna dají dostatečně tlustou vrstvu pro vybrušování. Povrch zpevníme nátěrem mléka nebo mýdla s mlékem. Pak následuje podklad pod klihové barvy.

 

Hlazení omítky klihovými nátěry

Čistou a omytou stěnu po vyspravení děr a trhlin sádrou natřeme směsí ze 4 dílů bílé hlinky a 1 dílu plavené křídy, kterou po rozděláni s vodou klížíme přísadou pojidla z mouky a roztokem kostního klihu a 10 až 15 % lněné fermeže. Směs pak ředíme vodou, a natíráme jí několikrát podle hrubosti omítky. Po uschnutí nátěrů plochu vybrušujeme, nerovná místa přetřeme a znovu vybrušujeme. Pak už lze dělat podklady pod klihovou malbu.
Jiný způsob: Rozděláme plavenou křídu s vodou na hustou kaši, zředíme ji roztokem Nepovolu (1 : 12) a přidáme 5 % lněné fermeže nebo latexové barvy. Stěny musí být čisté. Nátěry několikrát opakujeme, až je vrstva dostatečně tlustá. Pak ji vybrušujeme skelným papírem č. 100, oprᬚíme a zpevníme roztokem Nepovolu. Nátěry barvami s Nepovolem urovnáme plochým Štětcem.

 

Vybrušované nátěry omítek

Pro tento druh speciální práce použijeme Glutolínu nebo Modocolu, který se vyznačuje vláčností a přilnavostí i snášenlivostí s jinými pojidly, což umožňuje vrstvení nátěrů pro vybrušování. Technika provádění vyžaduje čistou, zdravou vápennou omítku, dobře vyspravenou sádrou. Sádrovaná místa vybrousíme skelným papírem a opláchneme čistou vodou.

Příprava nátěrové barvy pro vybrušovaný nátěr
Plavenou křídu rozdělanou s vodou na hustou kaši odstínujeme tónovací pastou pro latexové nátěry. Do hotové směsi přidáme jen tolik roztoku Glutolinu nebo Modocolu (hustota roztoku 1 : 30), aby směs byla vláčná a mírně stékala. Pak přidáme 1/2 % roztoku kostního klihu (1 : 8).
Příprava stěny.
Stěnu po omytí a vyspravení sádrou napouštíme roztokem mýdla nebo Glutolinu (1 : 50). Pak následují nátěry připravenou barvou, přičemž prvý nátěr provedeme barvou obsahující více pojidla. Další nátěry mohou obsahovat méně pojidla, aby se usnadnilo vybrušování skelným papírem.
Technika nanášení nátěrové barvy.
Po uschnutí prvého nátěru následují dva až tři nátěry barvou jen tak hustou, aby se dala nanést a rozetřít. Nátěry křižujeme, tj. prvý nátěr zahlazujeme svislým směrem, druhý vodorovným a další nátěry vedeme šikmo (diagonálně). Tak dosáhneme vrstvy 1 až 1 1/4 mm tlusté. Nátěry nanášíme do zavadlé spodní vrstvy.
Vybrušování nátěru.
Po uschnutí plochu opatrně vybrušujeme skelným papírem č. 80 (prvý výbrus), pak znovu obrušujeme skelným papírem č. 100 až 120 tak dlouho, až zmizí stopy štětin v nátěru. Poté plochu suchou štětkou oprášíme a fixujeme roztokem Glutolinu nebo Modocolu (1 : 75) s přísadou 10 % roztoku želatiny (1 : 15) a denaturovaného lihu. Roztok rozprašujeme na stěnu pečlivě vymytou tlakovou stříkačkou s jemnou tryskou. Fixování opakujeme tak dlouho, až vrstva provlhne, čímž se zpevní uvolněné částečky křídové nátěrové barvy a doplní pojidlo ve vrstvě vy¬broušeného nátěru.
Směs z plavené křídy, Glutolinu a latexu.
Do směsi plavené křídy s Gluto-linem vmísíme 1/10 dílu latexové barvy a malé množství klihového roztoku. Příprava stěny i další postup jsou stejné jako v předcházejícím případě.
Směs z plavené křídy s kostním klihem a latexovou barvou.
Plavenou křídu rozdělanou s vodou na kaši klížíme roztokem kostního klihu (1 : 8) tak dlouho, až směs volně stéká. Po odstínování tónovací pastou přidáme 1/10 dílu mléka a upravíme na nátěrovou hustotu. Pak přidáme ještě 1/10 dílu latexové barvy v poměru k hotové směsi. Více latexové barvy dává tvrdé a těžko obrušova-telné nátěry. Stěnu náležitě připravíme a natíráme ji nejdříve řidší směsí nátěrové barvy ředěné mlékem a roztokem kostního klihu (1 : 16). Pak mohou následovat nátěry hustější barvou. Nanášíme tolik vrstev nátěrů, až se dosáhne vrstvy nejméně 1 mm tlusté. Povrch nátěru brousíme a fixujeme roztokem Glutolinu s přísadou želatiny a denaturovaného lihu. Při obnovování této vyhlazené omítky stačí povrch plochy opatrně pře-brousit a znovu fixovat fixativem odstínovaným nepatrnou přísadou barvy. Je-li plocha příliš porušená, pak nátěr stejnou barvou opakujeme přímo na vyhlazenou plochu (nejméně 2 nátěry řídkou barvou) a po uschnutí povrch nátěru vybrousíme a fixujeme.

 

banan webhosting