Úvod
Příprava podkladů
Nátěrové hmoty
Bandážování
Izolační nátěry
Umělecké práce
Malby
Materiály

Bandážování

Bandážování rohů, spár a stropních zákruhu

Na tenčích příčkách, ve stropním zákruhu a všude, kde se spojují nestejnorodé stavební hmoty (dřevo, izolační desky, dřevěné stěny aj.),'vznikají trhliny, které i po dokonalém vytmelení se vždy znovu objevují. Proto spáry bandážujeme (přelepujeme). Bandážujeme i místa vystavená nárazům, např. rohy na schodištích, chodbách apod.

Potřeby k bandážování.

Lněné nebo bavlněné plátno nastříhané na pruhy široké 5, 10, 15, 20  i  více centimetrů podle šířky trhlin nebo stropního zákruhu.
Plátno stočíme do svitku.

Příprava stěny pro bandážování.

Trhliny na stropě, stěnách, ve stropním zákruhu rozšíříme stěrkou, navlhčíme vodou (zároveň omyjeme omítku v okolí bandážovaného místa) a vyplníme sádrovou kaší nebo vápennou maltou. Po uschnutí vyspravená místa obrousíme skelným papírem, oprášíme a omyjeme vodou.
Místo pod bandáž napustíme řídkým roztokem příslušného lepidla asi v trojnásobné šířce lepeného pruhu plátna.

Bandážování emulzním lepidlem.

Lepidlo připravíme z 1 kg plavené křídy rozdělané ve 30 dkg vody, přidáme roztok z 5 g škrobu uvařeného v 1/2 1 vody nebo kazeínový roztok a roztok z 3 dkg kostního klihu; po důkladném promíšení přidáme ještě 10 dkg lněné fermeže nebo olejového (kopálového) laku.
Místa po uvedené úpravě a napuštění příslušným lepidlem přelepíme plátnem. Pruh plátna namočíme v lepidle, ředěném na nátěrovou hustotu klihové barvy, přebytečné lepidlo vymačkáme, plátno přiložíme na místa a uhladíme dlaní ruky a stěrkou. Uvolněná vlákna na okrajích pruhu vytáhneme a narušenou hranu znovu přihladíme stěrkou směrem od středu pruhu. Po uschnutí vytratíme kraje plátna tmelem nebo štukem

Bandážováni lepidlem ze škrobu.

Z 10 dkg bramborového nebo pšeničného škrobu ve 3/4 1 vody uvaříme lepidlo, do kterého vmícháme 10 % lněné fermeže. Plochu pod bandáž napustíme roztokem kostního klihu (1 : 16). Pruh plátna namočíme v lepidle a postupujeme dříve uvedeným způsobem. Řídké tkaniny nenamáčíme, nýbrž lepidlo naneseme v tlusté vrstvě, přiložíme suchý pruh tkaniny a zamáčkneme. Za chvíli, když lepidlo prolne látkou, přihladíme vše stěrkou.

Bandážování lepidlem z kostního klihu.

Do teplého roztoku z kostního klihu uvařeného v poměru 1 : 10  vmícháme 5 % lněné fermeže. Místo pod bandᬞování podložíme tímtéž roztokem ředěným v poměru 1 : 16.
Tkaninu při bandážování namáčíme v roztoku 1 : 10 a postupujeme, jak dříve uvedeno.

Bandážováni latexovou barvou.

Latexová barva se vyznačuje silnou lepivostí a rychle schne. Užijeme ji v případech, kdy práce velmi spěchá. Řídkou latexovou barvou napustíme příslušné místo, pruh plátna namáčíme v latexové barvě a postupujeme dříve uvedeným způsobem.
Hranu bandáží vytrácíme latexovou barvou zahuštěnou plavenou křídou a upravenou klihovým roztokem na potřebnou vláčnost.

Bandážováni rohů.

Po odstranění a umytí starých nánosů barev nebo obroušení nové omítky vyspravíme poškozené hrany sádrou, obrousíme a napustíme lepidlem. Přiložíme pruh plátna namočený v lepidle.

Bandážováni rohů s gumovou vložkou.

Jako vložky použijeme gumové hrany sloužící k ochraně schodů. Omítku sbrousíme tak, aby gumová hrana zapadla do roviny s omítkou. Obroušený roh provlhčíme vodou a gumový žlábek hrany vyplníme sádrovou nebo cementovou kaší. Přiložíme na připravený roh, dobře přitlačíme, vyteklou sádru nebo cementovou kaši odstraníme, vyhladíme a omyjeme. Pak vše přelepíme pruhem plátna až 25 cm širokým a dokončujeme, jak dříve uvedeno. Takto upravený roh je pružný a trvanlivý.

Bandážováni stropních zákruhu (fabiónů).

Po odstranění staré malby, omytí a vyspravení trhlin sádrou, přebroušení skelným papírem a napuštění řídkým lepidlem lepíme pruh plátna asi 20 cm široký. Plátno namočíme v lepidle, vymačkáme, přiložíme k zákruhu a přihlazujeme je rukou.
Dbáme, aby v zákruhu dobře přilehlo, neboť se při schnutí smršťuje a v zá¬kruhu uvolňuje. Po uschnutí vytrácíme hrany tmelem nebo štukem.

Vytráceni bandáše tmelem.

Do zbylého lepidla vmísíme tolik plavené křídy nebo kaolínu, až vznikne tmel pro nanášení a vyhlazení stěrkou. Tmel z Lovosy připravujeme pouze z kaolínu a sádry. Tmel nanášíme dvakrát, přičemž tmelíme povrch plátna a vytrácíme jeho hrany. Tmel ředíme vodou. Po uschnutí tmelené místo obrousíme skelným papírem č. 100, oprášíme a napustíme řídkou fermežovou barvou (i tmelený povrch plátna).

Vytrácení bandáše štukem.

Do lepidla dáme jemně prosátý vápenný štuk, který naneseme na plátno a jeho okolí v šířce 25 cm. Vytrácení a vyhlazování štuku na bandáži provádíme hladítkem s plstěnou podložkou při navlhčování vodou.
Hrany takto vytrácených rohů napouštíme fermeží. Po uschnutí štuku povrch lehce obrousíme a pačokujeme vápenným mlékem jako omítku.

Přelepování stropů plátnem.

Praskající stropy po vyspravení trhlin sádrou napustíme napouštěcí fermeží. Plátno namočíme v lepidle, navineme na tyč, volný konec přilepíme na strop a pomalým odvíjením z tyče na plochu přilepujeme plátno za stálého přihlazování stěrkou. K této práci je třeba dvou pracovníků. Pruhy plátna klademe těsně vedle sebe. K lepení užijeme kteréhokoliv z uvedených lepidel. Po zaschnutí povrch plátna přebrousíme skelným papírem, napustíme fermeží a tmelíme nejméně dvakrát emulzním tmelem, vybrušujeme skelným papírem č. 80 a natřeme řídkou fermežovou základní barvou.
Pak následuje krycí nátěr fermežovou barvou a po uschnutí malujeme klihovými barvami. Řídké plátno lepíme na nanesenou vrstvu lepidla z Lovosy nebo ze škrobu. Provlhčené plátno pak přihladíme stěrkou tak, aby lepidlo proniklo póry tkaniva a ještě jej přetřeme řídkým lepidlem.
Po uschnutí upravujeme plochu jako v předchozím případě.

Potahování stěn plátnem.

Plátno nenavíjíme na tyč, nýbrž jej po vymačkání lepidla přiložíme na připravenou stěnu (napuštěnou fermeží) a přihladíme stěrkou. Další postup je stejný jako při přelepování stropů.

Bandážování spár ve stěnách z desek.

Na stěny zhotovené z Hobry, Sololitu, překližky a jiných hmot, které mají tvořit jednotnou plochu bez spár nebo kde plocha omítky pokračuje deskami, užijeme rovněž techniky bandážování.

Bandážování spár desek z Hobry.

Spáry mezi deskami vyplníme sádrovou kaší připravenou z klihové vody (1 : 20). Spáry tmelíme hladce nejméně dvakrát, pak je natřeme napouštěcí fermeží. Pruhy plátna široké 5 až 10 cm lepíme jako na omítkách. Vytrácení provádíme emulzním tmelem. Tmelíme dvakrát. Po obroušení tmelu vše napouštíme řídkou fermežovou barvou základní. Malujeme barvami klihovými jako na omítce.

Bandážování spár překližek a sololitových desek.

Stěny z těchto desek natřeme napouštěcí fermeží, spáry vzniklé při sesazování desek vyplníme olejovým tmelem lakovým. Tmelíme dvakrát, protože tmel ve spáře sesýchá. Po obroušení skelným papírem lepíme pruhy kalika roztokem kostního klihu (1 : 12), přihladíme stěrkou a po uschnutí přilepené plátno lehce obrousíme skelným papírem a natřeme fermežovou barvou základní. Povrch pruhů tkaniny tmelíme dvakrát olejovým tmelem lakovým a zároveň vytrá¬címe i jejich hrany. Tmelený povrch druhý den obrousíme skelným papírem. Pak natíráme klihovými, fermežovými nebo latexovými barvami.
Spojujeme-li omítnutou stěnu s deskou, pak omítku pod bandáž napouštíme fermeží jako dřevěnou stěnu. Spáru mezi deskou a omítkou před napuštěním fermeží vyplníme sádrou.
Klihový roztok k lepení bandáží na deskách lze nahradit řidší latexovou barvou. Hrany vytrácíme olejovým lakovým tmelem.

banan webhosting